Kontakt
Kontakt

© Travel Service®, s.r.o., Papraďová 7, 821 01 Bratislava
Tel.: +421-905-355 983, email: travelservice@travelservice.sk, info@travelservice.sk, zajazdy@travelservice.sk, Skype: travel_service

IČO: 35893460, IČ DPH: SK2021856595, Registrácia: Okresný súd Bratislava I., odd: Sro, vložka č.: 32470/B
Bankové spojenie: Tatrabanka, 2620034198/1100