O nás


Travel Service, s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2004 a poskytuje služby pre jednotlivcov, firmy, organizácie a mimovládne organizácie. Naša spoločnosť ponúka širokú škálu služieb vrátane cestovných a logistických riešení, rozvoj obchodu, prieskum trhu a poradenstvo v oblasti cestovného ruchu, školstva a ľudských zdrojov. Naše rozsiahle skúsenosti a siete sú základom pre naše profesionálne služby s dôrazom na kvalitu a efektívne využívanie zdrojov. Našou prioritou je poskytnúť našim klientom čo najlepšie služby s nadštandardným osobným prístupom. Naša spoločnosť poskytuje podporu a cestovné riešenia pre naše projekty a iniciatívy. Od roku 2008 pôsobí naša spoločnosť aj v oblasti personalistiky a ľudských zdrojov ako aj v oblasti konzultačno-vzdelávacej. Naše doteraz realizované projekty: - vzdelávanie a kultúrna podpora, integrácia pre zahraničných pracovníkov po príchode do Európy. - predbežné posúdenie podnikateľského zámeru pre malé a stredné podniky a jeho možný vplyv v rozvojových krajinách. - spolupráca s fakultami (Ekonomická univerzita v Bratislave, Hanoi State University, University of Da Nang), organizovanie letnej školy ekonómie pre učiteľov a študentov (financovanej z programu rozvoja vzdelávania EÚ). - nábor zamestnancov (Vietnam, Južná Kórea a krajiny tretieho sveta) na základe budúcich potrieb zamestnávateľa (pracovné skúsenosti a zručnosti, jazykové znalosti, odborná kvalifikácia) v spolupráci s HR oddeleniami. - administratívna podpora procesu získania pracovného povolenia, povolenia na pobyt v SR, získanie víza, komunikácia s oficiálnymi inštitúciami v SR a partnerskej krajine, úradné preklady dokumentov. - preprava a koordinácia budúcich zamestnancov, organizovanie jazykových kurzov a odborné vzdelávanie na Slovensku v koordinácii s budúcimi zamestnávateľmi. - ponúkame slovensky hovoriacich koordinátorov alebo tlmočníkov. - podpora miestnej zahraničnej komunity po príchode na Slovensko a počas pobytu v SR.