Referencie


Cieľovou skupinou nášho poradenstva a obchodných služieb sú spoločnosti, organizácie a mimovládne organizácie pracujúce vrámci EÚ ako aj mimo Európskej únie, poskytujeme im možné riešenia a profesionálne služby podľa ich požiadaviek a potrieb. Vrámci našich služieb ponúkame rôzne možnosti výberu, hodnotenia, školení a vzdelávania pracovníkov a odborníkov pre ich budúcu kariéru. Regulujeme celý proces od začiatku, vrátane cestovných služieb, prekladov, vízovej podpory a výberu umiestnenia produktu / služby na trhu. Sme členom registra personálnych agentúr v SR od roku 2008 a taktiež sme členom Slovensko-vietnamskej obchodnej komory (SVCC). Vďaka úzkej spolupráci s prestížnymi vietnamskými personálnymi agentúrami sme poskytli množstvo zamestnancov pre významné miestne a medzinárodné firmy podnikajúce na Slovensku. Od roku 2009 sa podieľame na projekte "Inovatívne hospodárske a podnikateľské vzdelávanie ako neoddeliteľná súčasť rozvoja Vietnamu". V súčasnosti sme v procese zakladania miestnych vzdelávacích a poradenských centier v EÚ (napr. Slovensko) a v iných krajinách, ktoré posilnia miestne subjekty (zo vzdelávacej a podnikateľskej komunity) a poskytnú im prostriedky, ktoré podporia ich miestne ekonomiky.