Ľudské zdroje


V rámci prieskumu slovenského pracovného trhu sme zistili, že rovnako ako v ďalších európskych krajinách je aj u nás je akútny nedostatok nižšie kvalifikovaných pracovníkov, aj kvalifikovanej pracovnej sily pre výrobné prevádzky, prevažne v ľahkom a ťažkom priemysle. Preto sme sa rozhodli ponúknuť domácim, ako aj zahraničným firmám pôsobiacim na Slovensku sprostredkovanie a nábor pracovníkov vo Vietname. Vďaka úzkej spolupráci s prestížnymi personálnymi agentúrami vo Vietname sme už zabezpečili viac ako 300 pracovníkov pre významné domáce a zahraničné spoločnosti pôsobiace na Slovensku.

« Naša ponuka zahŕňa «