Cestovná agentúra
- uskutočňujeme nábor a výber pracovníkov na základe požiadavky budúceho zamestnávateľa (požadovaná kvalifikácia, jazykové znalosti, predchádzajúce skúsenosti, pracovné zručnosti a pod.)
- zabezpečujeme administratívnu podporu pri získavaní pracovných víz, povolenia na pobyt v SR, úradné preklady dokumentov a dokladov o vzdelaní, výpisy z registra trestov, príp. lekárske prehliadky
- pri výbere pracovníkov dbáme o to, aby uchádzači boli motivovaní zostať u zamestnávateľa počas celej doby uzatvoreného kontraktu
- zabezpečujeme leteckú dopravu na Slovensko a späť do Vietnamu po skončení zamestnania
- organizujeme základný kurz slovenčiny pre budúcich zamestnancov priamo vo Vietname, ako aj potrebné odborné školenia v koordinácii s budúcim zamestnávateľom
- organizujeme odborné a jazykové kurzy pre zamestnancov po príchode do SR
- poskytujeme pomoc pri integrácii vietnamských pracovníkov do spoločnosti a miestnych komunít a tiež asistenciu pri komunikácii so zahraničnými zamestnancami pri riešení prípadných problémov počas trvania kontraktu

« Naspäť «